Bộ phong (fēng) 風

Các biến thể: 風, 风

Giải nghĩa: gió.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Nôm [» Dùng âm Hán Việt, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

7 nét

8 nét

𬱶

22 nét

𩘹 𩙈 𩙊 𩙍

23 nét

𩙎 𩙐

24 nét

𩙒 𩙓 𩙔 𩙕

25 nét

𩙚 𩙛

26 nét

𩙜

27 nét

𩙞

36 nét

𩙢

45 nét

𩙣

47 nét

𩙤