Bộ long (lóng) 龍

Các biến thể: , .

Giải nghĩa: con rồng.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Pinyin. Dùng âm Hán Việt Dùng âm Nôm

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

5 nét

8 nét

𬺛

9 nét

𬺜

11 nét

𫜲

16 nét

𬺝

18 nét

19 nét

𪚒 𪚔

20 nét

𪚕 𪚖 𪚗

21 nét

𪚙

22 nét

𪚜 𪚞 𪚟

23 nét

𪚠 𪚡

27 nét

𪚣

32 nét

33 nét

51 nét

64 nét

𪚥