Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ウツ

11 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

25 nét

29 nét