Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ガ

2 nét

3 nét

4 nét

6 nét

16 nét

18 nét

19 nét

20 nét

22 nét