Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): クチ

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

12 nét

14 nét

16 nét