Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): グウ

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

15 nét

16 nét

18 nét