Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): コク

3 nét

5 nét

7 nét

8 nét

13 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

20 nét

21 nét

24 nét