Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ゴ

3 nét

4 nét

5 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét