Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ゴン

1 nét

4 nét

6 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

24 nét

28 nét