Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ジャ

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

13 nét

15 nét

16 nét

17 nét

髿

18 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét

26 nét