Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): テ

4 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

13 nét

14 nét

15 nét