Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ニン

2 nét

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét