Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): フウ

4 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

20 nét

21 nét

26 nét