Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ヨク

3 nét

7 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

20 nét

24 nét

26 nét