Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): リク

4 nét

8 nét

10 nét

11 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

19 nét

20 nét