Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): レイ

5 nét

6 nét

7 nét

10 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

魿

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

24 nét

28 nét

29 nét

30 nét

33 nét