Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): あな

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

22 nét