Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): あらがね

4 nét

10 nét

13 nét

16 nét

17 nét

19 nét

20 nét

22 nét