Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): う

5 nét

18 nét

20 nét

鶿

23 nét