Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): おこ.す

10 nét

13 nét

15 nét

16 nét