Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): おそ.い

10 nét

12 nét

14 nét

15 nét