Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): かた

4 nét

7 nét

8 nét

9 nét

13 nét

15 nét

16 nét