Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): かた.い

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

16 nét

17 nét

19 nét

23 nét