Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): きび.しい

5 nét

9 nét

10 nét

13 nét

絿

16 nét

19 nét

24 nét