Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): くも

12 nét

14 nét

18 nét