Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): くら.む

10 nét

11 nét

13 nét