Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ぐらい

7 nét

14 nét