Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): そな.える

8 nét

12 nét

14 nét

16 nét

20 nét

23 nét