Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): とが.める

4 nét

8 nét

12 nét

媿

15 nét

18 nét

21 nét