Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ねが.う

16 nét

17 nét

19 nét