Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): の

2 nét

3 nét

9 nét

11 nét

14 nét

16 nét