Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): は

3 nét

4 nét

6 nét

12 nét

14 nét

15 nét