Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): はこ

7 nét

8 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét