Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ひ

4 nét

5 nét

6 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

14 nét

16 nét

17 nét