Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ひさ.ぐ

10 nét

12 nét

22 nét