Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ふた-

5 nét

18 nét