Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ふち

7 nét

11 nét

12 nét

祿

14 nét

15 nét

16 nét