Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほとばし.る

8 nét

9 nét

11 nét