Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほろ.ぶ

3 nét

13 nét