Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほ-

4 nét

6 nét

16 nét