Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): まわ.す

5 nét

6 nét

8 nét