Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): もとお.る

5 nét

6 nét

8 nét