Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): よ.る

1 nét

5 nét

6 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

19 nét