Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): わく

6 nét

7 nét

8 nét