Tìm chữ theo âm Hàn: 판

6 nét

7 nét

8 nét

11 nét

12 nét

16 nét

19 nét