Tìm chữ theo âm Hàn: 획

8 nét

12 nét

14 nét

16 nét