Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): アク

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét

20 nét

22 nét

24 nét