Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ガク

6 nét

7 nét

8 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

24 nét

25 nét

26 nét

27 nét

28 nét

29 nét