Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ガン

2 nét

3 nét

4 nét

22 nét

23 nét

25 nét

26 nét

27 nét

28 nét