Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): キツ

3 nét

5 nét

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét